Asociația pentru Creșterea Comunității prin Egalitate de Șanse și Sănătate

gallery/1426548415_twitter_circle-48
gallery/1426548398_facebook_circle-48
gallery/sigla color1
gallery/sigla color1
gallery/photo2
gallery/photo3

Membri
 

 

DOMENII DE EXPERTIZĂ
Cercetarea. Este principala componentă a asociației. Membrii acesteia au expertiză în cercetarea socială calitativă și cantitativă în domeniile sănătății, studiilor de gen și organizațiilor. Participarea acestora în proiecte naționale și internaționale, precum și publicațiile din domeniu reprezintă o garanție a expertizei acestora în proiectarea de cercetări de teren, culegere și analiză de date sociale. Arii de cercetare urmărite:

  1. Participare comunitară în sănătate
  2. Politici de sănătate
  3. Integrare socială și profesională a bolnavilor cronici și a altor categorii sociale vulnerabile
  4. Supraviețuirea în cancer
  5. Egalitatea șanselor indiferent de gen, apartenență etnică sau aflierere politică sau religioasă
  6. Promovarea egalității participării la viața economică, socială, culturală și politică
  7. Formarea și orientarea profesională
  8. Diagnoza și intervenția organizațională
  9. Stiluri de conducere în organizații

Advocacy. ACCESS organizează sau participă la campanii de informare/educare, de creșterea conștientizării sau de promovare a unor proiecte, idei, cauze din domeniul egalității de șanse și sănătății.
Consultanță. ACCESS oferă consultanță organizațiilor guvernamentale și neguvernamentale, publice sau private, dar și diferitelor companii, în ariile specifice de expertiză ale asociației. Oferim de asemenea consultanță de specialitate pentru realizarea de metodologii și instrumente de cercetare.
Formare. ACCESS furnizează servicii de formare in domenii legate de sănătatea în organizații, orientarea profesională și vocațională a persoanelor, antrenarea abilităților de conducere, crearea echipelor de lucru și integrarea pe piața muncii.