Asociația pentru Creșterea Comunității prin Egalitate de Șanse și Sănătate

gallery/1426548415_twitter_circle-48
gallery/1426548398_facebook_circle-48
gallery/sigla color1
gallery/sigla color1
gallery/photo01
gallery/photo2
gallery/logo final

Misiune

 

Asociația pentru Creșterea Comunității prin Egalitate de Șanse și Sănătate (ACCESS) este o organizație non-guvernamentală, non-profit, înființată în 2015. ACCESS are drept misiune realizarea unor comunități locale mai puternice, prin implicarea membrilor acestora pe diverse teme de interes comunitar, legate de sănătate și egalitate de șanse. Credem că multe din problemele cu care se confruntă comunitățile de astăzi din România se pot rezolva nu doar la nivel central, ci prin participarea membrilor comunității, a grupurilor și organizațiilor locale. Fiecare gest de solidaritate contează în rezolvarea problemelor din sfera egalității șanselor și sănătății!

Obiective

 

Obiectivele ACCESS vizează în principal egalitatea de șanse și sănătatea și urmăresc să întărească sentimentul apartenenței la comunitate și creșterea responsabilității, solidarității, pregătirii profesionale și a participării civice.
Câteva din obiectivele noastre sunt:

Creșterea gradului de informare și educare a membrilor comunitățiiîn domeniul sănătății

Advocacy pentru facilitarea integrării sociale și profesionale a diverselor categorii de bolnavi

Lupta împotriva exploatării și inegalităților sociale pe diverse criterii (gen, etnie, vârstă, religie, etc.)

Ridicarea statutului femeilor în societate și reducerea inegalităților de gen în accesul la piața muncii, în retribuirea egală pentru contribuții și competențe egale

Formarea și orientarea profesională a persoanelor pentru o mai bună integrare pe piața muncii, optimizarea activităților la locul de muncă și îmbunătățirea performanțelor socio-profesionale

Educarea mediului organizațional cu privire la tematica sănătății, egalității de șanse și a altor topici de interes prin oferirea de servicii de training, consultanță organizațională, diagnoză și intervenție